Crypto exchange Kraken says it is ‘too big’ to go public through a SPAC